Što radimo?

Imamo dvadeset godišnje iskustvo u kreiranju franšiznih koncepata u Hrvatskoj i regiji, a iza nas stoje i mnoga priznanja za naš rad. Udruga nudi cijeli niz usluga za svoje članove i ostale poduzetnike.

Stojimo vam na raspolaganju za ove usluge:

 • Procjena franšizibilnosti poslovnog koncepta
 • Procjena franšiznog potencijala poslovanja
 • Izrada strategije franšiznog razvoja
 • Evaluacija i analiza postojeće dokumentacije i poslovnog modelaKreiranje franšiznog poslovnog modela
 • Izrada franšiznih priručnika
 • Kreiranje franšizne dokumentacije
 • Pravno temelje franšiznih odnosa
 • Zaštita intelektualnog vlasništva
 • Izrada vizualnog i korporativnog identiteta
 • Razvoj sustava obuke za primatelje i davatelje franšize
 • Mentoring uvođenja franšiznog projekta
 • Edukacije o internacionalizaciji poslovanja i franšiznom načinu širenja
 • Usluge lansiranja franšiznog modela
 • Umrežavanje sa stranim mrežama brokera
 • Izrada marketinškog plana za prodaju franšize
 • Digitalni franšizni marketing
 • Savjetovanje i posredovanje pri kupnji franšize
 • Izdavanje Certifikata europske franšizne kvalitete

Franšizna edukacija i trening

Savjetovanje i edukacija poduzetnika o širokim mogućnostima uvođenja franšiznog poslovnog modela u njihovo poslovanje i samim time i vrlo brzo širenje i internacionalizacija poslovanja naš je primarni cilj u okviru savjetovanja, edukacije i treninga stvoriti jake domaće franšizne koncepte koji će biti konkurentni na svjetskom tržištu. Za svaku edukaciju i trening Udruga s partnerima izdaje potvrdu koja svjedoči ozbiljnosti i obimu usvojenog znanja i vještina. Za više informacije kontaktirajte nas​

Prodaja franšiza

Želite u samozapošljavanje uz potporu države, ali ne znate kako i što otvoriti? Kupnja franšize je prihvatljivi trošak za program potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Želite proširiti svoje već postojeće poslovanje nečim novim i atraktivnim. Za sve to odgovor je kupnja franšize. Start up kroz kupnju franšize je velika prilika za promjenu karijere ili samozapošljavanje uz potporu države. Statistike govore da franšizno poslovanje ima daleko veći postotak preživljavanja poslovanja od samostalnog ulaska u poduzetništvo. Otkrijte i zašto.​

Certificiranje franšiza

Certifikat je potvrda stručnog tijela kojom se jamči da franšiza udovoljava zahtjevima propisanim određenim normama ili standardima. Franšizni certifikat kvalitete inovativna je metoda certificiranja franšiznih poslovnih modela kako bi se osigurala kvaliteta i održivost kako za kupce franšize tako i za davatelje. Proces certificiranja kvalitete sastoji se od temeljite obrade dotične franšize, povijesti, standarda, odnosa s primateljima i naravno franšiznog ugovora. To je važno da bi poduzetnik potvrdio kvalitetu poslovnog koncepta koje nudi tržištu, a u isto vrijeme da bi potencijalni kupci dobili određenu sigurnost u koji poslovni koncept ulažu novac

Kreiranje franšize

Imate li uspješno poslovanje spremno za širenje i želite saznati da li je franšizibilno? Franšiziranje uspješnog poslovnog koncepta vodi u brzi rast poslovanja, izvoz i internacionalizaciju vašeg poslovanja. Provjerite je li vaš posao franšizibilan i kontaktirajte nas.

© 2020 HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE