Analiza franšiznog sektora u Hrvatskoj

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje objavila je Croatia Franchise Report 2023., analizu franšiznog sektora u Hrvatskoj.

Franšizni sektor Hrvatske broji 248 franšiznih sustava na 4500 lokacija, zapošljavajući direktno 20 000 ljudi dok je indirektno taj broj i duplo veći. U posljednje tri godine, sektor je zabilježio snažan rast, s domaćim franšizama koje čine 29% ukupnog broja, no očekuju se da će već u prvoj polovici 2024 doći do promjena radi novih domaćih  franšiza koje su već spremne za izlazak na tržište.

Što se tiče trendova u 2024. tehnološka inovacija, fokusirana na automatizaciju i primjenu umjetne inteligencije, bit će ključna u 2024. godini. Također, očekuje se rast sektora van institucionalnih edukacija za djecu i sektora wellnessa. Sve veća svijest o održivosti otvara potencijal za nove franšize koje primjenjuju održive prakse.

U cjelini, franšizni sektor u Hrvatskoj će u 2024. godini biti dinamičan s mogućnostima za rast i prilagodbu tržišnim uvjetima. Ključni trendovi uključuju daljnji razvoj domaćih mikro franšiza, ali i ulazak novih stranih franšiza na tržište.

Preuzmi Croatia Franchise Report 2023. na poveznici ispod ili pročitaj ovdje.

© 2020 HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE