Svaka kriza ima svoje negativnosti, ali s druge strane pruža prilike.