Rječnik pojmova

Antitrust

Izraz koji se upotrebljava za zakonsku regulativu konkurencije na tržištu i eventualnih zabrana.  U Hrvatskoj tim poslom se bavi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Corporate identity

Homogenost svih unutarnjih elemenata ( boje, namještaj, zidne obloge, uniforme… ) i vanjskih ( izlozi, natpisi, reklame…) jednog prodajnog mjesta. Doprinosi kreiranju imidža marke ( branda ) jednog sistema franšize

Direktne prodajne točke / company owned point of sales

Prodajne točke koje su u vlasništvu davatelja franšize i kojima direktno upravlja isti. One se u nekim situacijama  mogu smatrati pilot centrom.

Doprinos za reklamu / marketing fee

je postotak koji će svaki primatelj franšize izdvajati u zajedničku blagajnu radi reklamiranja cijele mreže na nacionalnom nivou.

Franšizing / Franchising

marketinška metoda širenja poslovanja kroz isprobanu poslovnu formulu licenciranu i spremnu za ustupanje drugom poduzetniku, uz financijsku kompenzaciju, koji ga želi  kopirati na teritoriju gdje ima lokalnu ekspertizu

Franšizodavatelj / davatelj franšize ( na engleskom Franchisor )

To je tvrtka koja je standardizirala i isprobala svoj   poslovni koncept, ponovljiv i prenosiv te ga ustupa  drugim tvrtkama zajedno s brendom i sa svim detaljima koji čine taj specifični poslovni koncept. Taj transfer znanja, iskustva, vizualnog identiteta i marke povlači za sobom financijsku kompenzaciju od strane primatelja franšize.

Franšizoprimatelj / primatelj franšize ( na engleskom Franchisee )

Pravna osoba koja potpisom posebnog ugovora prihvaća zadani sistem rada koji od sad čini njegov poduzetnički pothvat. Tako ulazi u lanac distribucije koji ima prepoznatljivo ime. Franšizoprimatelj/ primatelj franšize je pravno neovisna osoba , ali ulaskom u franšizni lanac prihvaća sistem rada koji nameće davatelj franšize.

Franšizni kutak ( franchise corner )

Metoda ustupanja franšiznog paketa trgovcu koji će u vlastitom prodajnom prostoru uklopiti tu franšizu u drugom dijelu će i dalje obavljati svoju prvobitnu  djelatnost.

Franšizni ugovor

Dokument koji usklađuje obaveze i prava obje srane (Franšizodavatelj i Franšizoprimatelj) i uvijete ustupanja cijelog paketa franšize između njih.

Franšizni priručnik

Detaljni dokument ili tzv. Franšizna biblija koja opisuje svaki detalj načina poslovanja i procedura poslovanja, obaveza i prava.  Franšizni priručnik je dokument u kojem je Know-How iz tacitnog pretvoren u kodificirano znanje. Usko je povezan s radom pilot centra i svo znanje sadržano u istome prenosi se obukom i treningom. On je oslonac u poslovanju Franšizoprimatelja kako bi on tu  mogao naći sve informacije uključujući i rješavanje problema koji mogu nastati u toku poslovanja.

To je tajni dokument koji se nakon potpisa ugovora prenosi na Franšizoprimatelja i osnova je  prijenosa znanja i iskustva u toku obuke.

Know-How

Suma iskustva, znanja i poslovnih tajni Franšizodavatelja koji spada u intelektualni kapital  davatelja franšize

Lansiranje

Pojam koji se upotrebljava za otvaranje nove franšizne jedinice

Lay-out

Arhitektonski oblik jednog prodajnog mjesta u tlocrtu sa osnovnim unutarnjim uređenjem za jednu franšizu.

Logotip

Simbol, grafički prikaz , znak, figura ili kombinacija boja koje identificiraju marku ( brand ) i spadaju u intelektualni kapital davatelja franšize. Štiti se u Zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva uz standardnu proceduru. Link: https://www.dziv.hr/

Marka ili brand

Je zaštitni znak pod kojim posluje franšiza. Obično se sastoji od crteža koji simbolizira djelatnost ili ideju i naziva. Svrha mu je da identificira  usluge ili proizvode jedne tvrtke i u očima kupaca veže se za određenu tvrtku, kvalitetu i prodajno mjesto.

Master franšiza

Franšizna prava koja uglavnom podrazumijevaju ekskluzivnost na jedan veći teritorij, a često i za cijelu državu što uključuje i prodaju pod franšiza na tom prostoru.

Paket franšize

sklop svih elemenata koji čine jednu franšizu prenosivu i primjenjivu za presađivanje. To je : marka ili brand, know-how, priručnici, vizualna identifikacija, obuka, ugovor, usluge/strojevi/aparati koji su sastavni dio poslovanja

Pilot centar

nezavisna pilot operacija koja će predstavljati nultu franšizu. Tu će se mjeriti: sistemi poslovanja, politika poslovanja te financijski, operacijski i logistički pritisci koje budući primatelj franšize može imati  u raznim područjima rada.

Tantijeme ili royalties

Financijska naknada koja je obično kalkulirana u postocima od bruto prihoda primatelja franšize i plaća se periodično davatelju.

Ulazna pristojba / franchise fee ( initial fee ili entrance fee )

To je iznos koji davatelj franšize traži od primatelja kod potpisa ugovora . Plaća se jednokratno.

 

IMATE PITANJA? KONTAKTIRAJTE NAS!