IZVOR ZNANJA

50% maloprodaje u svijetu odvija se u franšiznim lokacijama

Statistika:

  • 50% maloprodaje u svijetu odvija se u franšiznim lokacijama
  • Franšize se primjenjuju u više od 300 raznih industrija
  • 12 712 davatelja franšize posluje u Europi i to na 475 000 franšiznih prodajnih mjesta
  • Ukupno u svijetu posluje više od 24 500 franšiznih brendova na više od 1,1 milijun prodajnih mjesta koja ukupno zapošljavaju više od 30 milijuna ljudi
  • Svakih par minuta u svijetu otvori se nova franšiza
  • U prosjeku svakog od nas dnevno dotakne oko 6 franšiza u toku naše svakodnevne franšizne rutine

IMATE PITANJA? KONTAKTIRAJTE NAS!