Hrvatska udruga za franšizno poslovanje
Listopadska 11, Zagreb
Tel:+3851/4920625 , FAX: +3851/4920624
E-mail: udruga@fip.com.hr

 

Pristupnica za članstvo

Članstvo u Hrvatskoj udruzi za franšizno poslovanje je godišnje.

Godišnja članarina iznosi 1000 kn.

Članovi Hrvatske FIP udruge imaju trajni popust od 10% na uslugu prikazivanja bannera na web stranicama Udruge.

Na ovim stranicama uskoro ćemo objavljivati sve informacije i novosti vezanu uz Udrugu.

Pristupnica za članstvo

Polja označena zvjezdicom (*) obavezno je popuniti.

Naziv tvrtke*
Pravni oblik tvrtke (d.d., d.o.o.)*
Sjedište i adresa*
Djelatnost i brandovi*
Franšizodavac/master f.
(da/ne, od kad?)
Broj poslovnica u franšizi u Hrvatskoj
Broj zaposlenih u Odjelu za franšize kod franšizodavca
Broj zaposlenih kod svih franšizoprimaca u Hrvatskoj zajedno ili po jedinici
Podaci o osobi koja će zastupati poduzeće u Udruzi
Ime i prezime*
Funkcija*
Adresa*
E-mail*
Telefon*
Faks


Izjavljujemo da prihvaćamo Statut Hrvatske FIP udruge kao i Etički kodeks Europske franšizne federacije dostupan na ovim stranicama te izjavljujemo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da naš Ugovor o franšizi zadovoljava kriterije europksog Etičkog kodeksa za franšizno poslovanje.


Obavezujem se da ću plaćanje izvršiti:

po predračunu
karticom

Tip kreditne kartice:
Ime i prezime:
Broj kreditne kartice:
Kartica je važeća do (mj/god):

Za plaćanje kreditnom karticom, isprintajte ovu prijavnicu, ispunite gornje podatke o kartici i pošaljite na:
Poduzetnički centar za franšize
Promaturo d.o.o., fax. (01) 4851-526


Hrvatska FIP udruga
FIP statut
Etički kodeks
Kriterij za primanje
Što su to franšize?
Rječnik pojmova
Franšizodavci
Franšizoprimci
Pristupnica za članstvo
Korisni linkovi
 
 
:: Naslovna stranica