Hrvatska udruga za franšizno poslovanje
Listopadska 11, Zagreb
Tel:+3851/4920625 , FAX: +3851/4920624
E-mail: udruga@fip.com.hr

 

Kriteriji za ulazak franšiznih sustava u Hrvatsku udrugu za franšizno poslovanje

Franšizni sustavi koji apliciraju za članstvo u Hrvatsku udrugu za franšizno poslovanje moraju:

  1. Odgovarati definiciji franšiznog poslovanja koju određuje Etički kodeks franšiznog poslovanja Europske franšizne federacije, kao i principima koji podrazumijevaju franšizne sustave koji su usmjereni na dugotrajan i siguran uspjeh svih strana franšiznog ugovora te postojanje i prijenos testiranog "know how"-a sa franšizodavca na franšizoprimca za vrijeme trajanja ugovora kao i daljnje pružanje pomoći.1 Ovi principi uključuju obavezu obaju strana na predočenje svih relevantnih informacija koje će odrediti prava i obaveze druge strane prema ugovoru i to prije potpisivanja franšiznog ugovora.
  2. Imati dokaz da su kreirali franšizni paket i praktični lokalni koncept kroz operacije pilot sheme.
  3. Imati najmanje jednu prodanu franšizu na kraju prve godine članstva u Hrvatskoj udruzi za franšizno poslovanje.
  4. Imati pisani ugovor koji je u skladu sa zakonom Republike Hrvatske i Etičkim kodeksom Europske franšizne federacije.
  5. Imati pisanu izjavu o razumijevanju i prihvaćanju Etičkog kodeksa Europske franšizne federacije. Prihvaćanje Kodeksa mora se nastaviti kroz članstvo u Hrvatskoj udruzi za franšizno poslovanje.
  6. Imati dokaz da organizacija i financijsko stanje franšize ima plan za dugotrajan rad i djelovanje.

1 Ovo jasno i formalno razlikuje franšizno poslovanje od bilo kojeg drugog oblika poslovanja kao što su slobodni trgovački i distributivni lanci koji mogu uključivati ugovore o licenci, agencijske ugovore, tipove kooperativnih sistema itd.

 

Hrvatska FIP udruga
FIP statut
Etički kodeks
Kriterij za primanje
Što su to franšize?
Rječnik pojmova
Franšizodavci
Franšizoprimci
Pristupnica za članstvo
Korisni linkovi
 
 
:: Naslovna stranica