Besplatno provjerite franšizibilnost vašeg poslovnog koncepta

Zainteresirani ste za pokretanje poslovanja uz pomoć mentora?

Savjetovanje i edukacija poduzetnika o širokim mogućnostima

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje

Promicanje i popularizacija franšiznog poslovanja

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje je neprofitna, nevladina udruga osnovana 2002. godine s ciljem promicanja i popularizacije franšiznog načina poslovanja, zaštite franšiznog poslovanja kroz promicanje samoregulacije franšiznog sektora usvajanjem Europskog etičkog kodeksa za franšizno poslovanje, savjetovanja i edukacije hrvatskih poduzetnika o ovom brzom i uspješnom načinu rasta  i internacionalizacije poslovanja

Naša misija

Misija Udruge je okupljanje članova radi umrežavanja, savjetovanja, poticanja, promocije, popularizacije i razvoja franšiznog načina poslovanja, u svrhu povećanja zapošljavanja, promocije sigurnijeg, održivog  poduzetništva

  • Franšizni ugovor je ugovor po kojem davatelj franšize daje primatelju franšize, u zamjenu za direktnu ili indirektnu financijsku kompenzaciju, pravo eksploatacije paketa industrijskog i intelektualnog vlasništva koji se uglavnom odnosi na Know-How i komercijalne simbole te kontinuiranu komercijalnu i tehničku podršku za vrijeme trajanja ugovora

International Chamber of Commerce (ICC)

  • Franšizno poslovanje je poseban pravni oblik organizacije u kojoj razvoj poslovnog koncepta i provođenje istoga u praksu izvode dva različita pravna subjekta

Shane, S.A. From Ice Cream to the Internet: Using Franchising to Drive the Growth and Profits of Your Company

Pratite događanja

Pratite novosti na stranici

Ponuda franšiza

body
wish
cuvar
surf
direkt
logis
Print
subway_logo

Partneri

Partneri i sponzori Udruge dobivaju mogućnost ponude svojih proizvoda i usluga širokom krugu poduzeća koja pripadaju u franšizni poslovni sektor u Hrvatskoj, široj regiji i globalno.

logo
logosmall
1

IMATE PITANJA? KONTAKTIRAJTE NAS!